Hoppa till innehåll

Service både på fält och på kontoret

ServTrack Service är modulen som hanterar all serviceplanering samt utförande av service på fält.Den kan både användas av tekoner i mobila enheter eller av arbetsledare och support på kontoret och innehåller verktyg för effektiv planering.

I projekt och serviceplaneringsmodulen finns det verktyg för att styra hela verksamheten via projekt och serviceuppdrag. Ett projekt kan innehålla flera arbetsorder som tilldelas till era egna eller, i de fall ni utnyttjar partnerkopplingen, era partners serviceansvariga.

I projektplaneringen finns flera lättöverskådliga vyer med Gantt-diagram och processhantering så att det är lätt att följa såväl ett projekt som en enskild arbetsorder. I varje projekt finns det även möjlighet att dokumentera såväl projektnoteringar som arbetsordrar. Det finns även en direkt kommunikation med alla eller enskilda individer kopplat till projektet.

Alla arbetsordrar kan kopplas till en viss typ, vilket gör att olika rapporter för återraportering kan kopplas på ordern. Dessa rapporter kan innehålla en mängd av olika fält för rapportering av ett ärende, såsom värden, text, bilder eller kartor.

All information från projektet kopplas direkt till kunden och kan senare hämtas från kundkortet.

I Servtrack service får utförarna alla sina ärenden och uppdrag presenterade i en lista och kalendervy. Det kan vara både planerade och oplanerade arbeten som skall utföras hos kunden. I ett ärende har serviceteknikern eller utföraren tillgång till all relevant information om kunden samt den aktuella anläggningen. Det blir enkelt att kontakt och ringa kunden direkt inifrån applikationen på en mobil enhet eller att rapportera åtgärder via de medföljande rapporterna.

I fallet med automatgenererade underhåll eller servicejobb finns det även möjlighet för användaren att själv utföra planering inom de angivna servicefönstren. Då hela systemet fungerar i alla typer av enheter kan detta göras såväl i mobilen eller, kanske ännu bättre, på en dator.

I appen finns även en koppling mot lager och artikelregistret. Det gör att användaren, i de jobb är detta är aktuellt, enkelt kan söka och lägga till material som förbrukats eller skall faktureras.

Utföraren får et stöd genom hela rapporteringen och kan även granska informationen innan återraportering. Applikationen kan dellagra information så att det är möjligt att fortsätta arbetet senare.

I applikationen finns det även stöd för tisdrapportering både för projekttid och övrig tid. I tidrapporteringen ingår även hantering för frånvaro såsom ledgihetsansökan, sjukanmälan VAB med mera.