Hoppa till innehåll

Anpassa till din verklighet

ServTrack installation är en unik funktiondär du kan anpassa och skapa formulär anpassade för din organisation och sedan koppla dessa på alla olika typer av tjänster som du har kopplade till dina maskiner.

Grunden i all rapportering i Servtrack bygger på de formulär som skapas och kopplas på de olika service- och uppdragstyperna som har definierats. Med Servtrack protocol kan du enkelt bygga och underhålla alla typer av protokoll som behövs i din verksamhet för att samla in data och mätvärden, oavsett om det gäller en installation av en ny maskin eller en årlig service.

Protokollen kopplas sedan till maskintyperna, vilket gör att du kan ha anpassade formulär för varje typ.

Applikationen innehåller en mängd fördefinierade intyper såsom kartor, text, tal, telefonnummer m.m. vilket gör det enkelt att bygga kraftfulla formulär. Alla formulär är dessutom versionshanterade, vilket gör att du kan uppdatera och förändra dessa när du vill.