Hoppa till innehåll

Full koll på fakturering och artiklar

Faktura och lagermodulen gör det enkelt att vid avstämningarna gå igenom de fakturor som skall vidare till kund oavsett om det äe enskilda artiklar, löpande avtal eller fakturering baserat på förbrukning. Här finns också artikel och lagerhanteringen.

När väl fakturaunderlaget är klart kan detta arbetas vidare i Servtrack Admin. Här ansvariga kan här enkelt uppdatera artiklar, priser och kommentarer innan underlaget godkänns och kan skickas till kund.

Har man en koppling mot externa monitoreringssystem, som exempelvis en skrivare uppkopplad via MPS, som skickar underlag för fakturering förbereds fakturorna automatiskt med de avlästa värdena. Den avancerade avtalsmodulen tar sedan hand om att sätta rätt fakturaperioder, priser och skapa underlag.

I det fall en modul för koppling till ett externt affärssystem, som Visma eller FortNox installerats skickas fakturainformationen direkt dit och fakturans status kan sedan följas i systemet.

Det är enkelt att hantera flera lagerplatser och artiklar i Servtrack. Efter att alla artiklar identifierats eller lästs in skapas ett huvudlager. Detta huvudlager ger den samlade bilden av alla artiklar som finns i de olika lagerplatserna. Det gör att man får en överskådlig och samlad bild över företagets hela lagertillgång, vilket är viktigt för att kunna fördela artiklarna effektivt.

Huvudlagret består av flera lagerplatser. Det kan vara allt från ett centrallager eller ett kontor till en servicebil. Varje lagerplats har en egen lagerhantering och antal med mera räknas ner från det lager där varan tagits. Det går även att få information om artikeln finns på någon annan lagerplats om den är slut i det egna lagret.

Varje artikel har även en varningsnivå för varje lagerplats. När denna nivå understigs meddelas inköpsansvarig om detta för att antingen fördela om artiklar från andra lagerplatser eller beställa nya.